ความเครียดต้องการให้หัวใจทำงานหนักขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อให้ทันกล้ามเนื้อต้องทำให้เชื้อเพลิงในอัตราเร่ง การขยายตัวของแคลเซียมในโรงไฟฟ้าของเซลล์ ปกติช่วยควบคุมการส่งออกพลังงาน แต่แคลเซียมมากเกินไปอาจทำให้ระบบเกินและทำให้เซลล์เสียชีวิตได้ ตอนนี้การวิจัยที่นำโดยเจฟเฟอร์สัน นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมการไหลของแคลเซียม

เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือถ้ามีความเครียด “หัวใจคุณจะทำงานหนักขึ้นจึงต้องใช้พลังงานมากขึ้น เมื่อพูดถึงแคลเซียม mitochondria มีลักษณะคล้าย Goldilocks – แคลเซียมมากเกินไปจะก่อให้เกิดชุดของเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการฆ่าตัวตายของเซลล์

Comments are closed.