สถานทูตอิสราเอลจัดงานสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวคิด ในการยกระดับมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของไทยให้เหมาะสมกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับความปลอดภัยแห่งมาตุภูมิและความปลอดภัยสาธารณะ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย กับบรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วม โดยมีนายดะกัน อโลนี หัวหน้าและที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลเป็นประธานการสัมมนา

ในการสัมมนาดังกล่าว นายอียาล เลวี ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สถาบันส่งเสริมการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศอิสราเอลระบุว่า ยุคปัจจุบัน ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศ นำเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการควบคุมแนวชายแดน รวมทั้ง การจัดงานมหกรรมที่สำคัญ ทั้งนี้ เอเชียแปซิฟิก นับเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อปีที่แล้ว ธุรกิจดังกล่าวในเอเชียแปซิฟิก มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 53.2% เมื่อเทียบตลาดทั่วโลก คาดว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า ธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคนี้ จะเติบโตมากขึ้น

ด้านนายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้จัดการนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยว่า ปัจจุบันไทยกำลังลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท เช่น ชุมทางสถานีรถไฟ สนามบินแห่งใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัย และความมั่งคงของประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญ

อิสราเอล จัดเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ด้วยการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ บิ๊กดาต้า มาประยุกต์ใช้ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ระบบจดจำใบหน้าและสแกนวัตถุ ระบบตรวจจับเสียงในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้ง ระบบตรวจจับและควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

Comments are closed.