ภาคการเกษตรของสหรัฐเผยว่า ยังไม่สามารถฉลองได้ จนกว่าจะทราบรายละเอียดเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์คุยว่า จีนรับปากจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมากถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.52 ล้านล้านบาท)

ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐว่า สหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าบางส่วนที่เรียกว่าข้อตกลงระยะหนึ่งหรือเฟสหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องจีนรับปากจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐ และหยอกว่าเกษตรกรเริ่มคิดเรื่องซื้อรถไถคันใหญ่ขึ้นแล้ว แต่ฟาร์มบูโร สหพันธ์การเกษตรใหญ่ที่สุดในสหรัฐเผยว่า กำลังรอข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเรื่องข้อตกลงชั่วคราวกับจีนที่คณะเจรจาทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างหาทางสรุป ขณะที่สหภาพเกษตรกรแห่งชาติแถลงว่า ยินดีที่สงครามการค้าที่ดูเหมือนไม่มีวันยุติดูผ่อนคลายลง แต่ประโยชน์ที่จับต้องได้ของเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ชาวอเมริกันยังคงไม่ชัดเจน ยังไม่มีกรอบเวลาที่จีนจะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมูลค่ามากถึงสองเท่าจากที่จีนเคยซื้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 791,198 ล้านบาท) ช่วงปี 2555-2556 ส่วนเมื่อปีที่แล้วจีนนำเข้าสินค้าเกษตรสหรัฐเพียง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 273,829 ล้านบาท) หลังจากขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐบางอย่างตอบโต้มาตรการเดียวกันของสหรัฐ

รัฐบาลสหรัฐได้จัดสรรเงิน 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 851,944 ล้านบาท) ช่วยเหลือเกษตรกรอเมริกันบรรเทาผลกระทบจากการถูกจีนขึ้นภาษี ข้อตกลงเฟสหนึ่งที่ทรัมป์ประกาศไม่มีเรื่องจีนจะยกเลิกภาษีแต่อย่างใด ภาษีดังกล่าวทำให้ปีที่แล้วจีนนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเพียง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 91,280 ล้านบาท) จากที่เคยนำเข้ามากถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 365,120 ล้านบาท) ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 57 ของถั่วเหลืองทั้งหมดที่สหรัฐส่งออกในปีนั้น เพราะจีนหันไปพึ่งพาถั่วเหลืองบราซิลและอาร์เจนตินาเป็นหลัก

Comments are closed.