จักรวรรดิโมกุลซึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1526 และมีการเชื่อมโยงลำดับวงศ์ตระกูลที่ห่างไกลไปยังจักรวรรดิมองโกลเป็นกำลังสำคัญในอนุทวีปอินเดียมานานกว่าสองศตวรรษ ป้อมแดงหรือที่รู้จักกันในชื่อ Lal Qila มักถูกคิดว่าเป็นตัวแทนของความคิดสร้างสรรค์และอำนาจของโมกุลมันมาจากชื่อของมันจากผนังของหินทรายสีแดง ที่ความสูง 33 เมตรและสร้างขึ้นในปี 1638

กำแพงของ Red Fort นั้นสร้างความประทับใจที่น่าจดจำให้กับคุณโครงสร้างเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจของอิทธิพล: อิสลาม, เปอร์เซีย, Timurid และประเพณีของชาวฮินดูมีทั้งหมด ชมป้อมปราการแดงและเป็นพยานในการกวาดประวัติศาสตร์นิวเดลีป้อมแดงถูกมองผ่านความเขียวขจีของวันฤดูใบไม้ร่วงต้นในนิวเดลี

Comments are closed.