คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 631,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 โครงการ และโครงการจัดการน้ำ 7 แห่ง 600,000 ล้านบาทจะได้รับการลงทุนในการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 โครงการในสหภาพยุโรปขณะที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 31.47 พันล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบการจัดการน้ำของประเทศ

โฆษกรัฐบาลนายพุฒิพงษ์ปุ ณ ณ นันกล่าวว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Uttama Savanayana เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพื่อคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการมูลค่ารวม 600 ล้านบาท พันล้าน รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงที่วางแผนไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองและท่าอากาศยานอู่ตะเภาซึ่งมีเอกสารการเสนอราคาอยู่แล้ว

Comments are closed.